Hakkımızda

Rektörlüğümüz bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmekte olan Bölüm Başkanlığımız Hobi Kapsamında yer alan  Sanat derslerini koordine etmekle görevlidir.

Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığının yürüttüğü dersler, üniversitelerin çoğunda bulunmayan, Akdeniz Üniversitesinin bütün öğrencileremize sunduğu bir ayrıcalıktır.

Ayrıcalıktır çünkü, çağdaş eğitim, üniversite anlayışı ve giderek önem kazanan duygusal zeka insanı bir bütün olarak değerlendirmekte ve aşırı uzmanlaşmaya karşı asıl alan dışındaki özelliklerin de değerlendirilmesini, öne çıkarılmasını gerektirmektedir. Böylece öğrencilerimiz belki de yaşamları boyunca isteyip de gerçekleştiremedikleri çalışmalara katılmakta; bir parça da olsa kendilerini gerçekleştirme olanağı bulmaktadırlar.

Bu kapsamda öğrencilerimize, her biri alanında yetkin olan öğretim elemanlarının verdiği 10 çeşit sanat dersi sunulmaktadır. Bu derslerle, kendi alanları dışında, sevdikleri bir alanda, hobi eğitimi almaları sağlanmaktadır. Böylece gitar çalabilen bir doktor, resim yapabilen bir biyolog, bağlama çalabilen bir avukat olarak mezun olabilirler.

 

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Kat Oda No: 215a Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE

Tel: 0 242 310 62 99
Tel: